Sağlık Sigortası

SAĞLIK SİGORTASI

Bir an için durup şu soruları yanıtlamaya çalışın lütfen:

Beklenmedik bir sağlık sorunu nedeniyle oluşacak giderleri nasıl karşılarsınız?

Sahip olduğunuz sosyal güvence size ne kadar yeter?

Sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız tanı ve tedavi işlemlerinde en modern ve güvenilir yöntemleri herhangi bir mali kaygı duymadan nasıl kullanabilirsiniz?

Unutmayın ! Risk oluştuğunda satın alınamayacak tek şey sigortadır.

Önce sağlık diyorsanız, kendinizin ve ailenizin sağlığını herşeyden önde tutuyor ve değer veriyorsanız, farklı ihtiyaçlara göre hazırlanmış sağlık sigortalarından biri mutlaka size göre!

Seçeceğiniz plan sayesinde hem sağlığınızı güvence altına alacaksınız hem de sağlık poliçenizin size sunduğu; ürünlere göre farklılık gösteren ücretsiz ve kapsamlı check-up, ömür boyu yenileme garantisi, hastane sonrası limitsiz ayakta tedavi gibi birçok avantajdan yararlanabileceksiniz.

Sağlık ürünlerimiz ile;

Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı

Bu teminat kapsamında, yurt içinde hastanede yattığınız süre boyunca yapılan yatak-yemek, refakatçi, doktor vizitesi, ilaç, teşhis yöntemleri giderleri, ameliyat ile ilgili giderler, yoğun bakım ve sarf edilen malzeme ve küçük müdahale giderleri ve bu teminat ile ilgili anlaşmalı sağlık kurumlarında, seçiminize göre %80 ya da %100 oranında ve limitsiz olarak karşılanır.

Ameliyat veya yoğun bakım gerektiren tedaviden sonra iki ay içerisinde gerçekleşen ve tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi giderleri, ameliyat için zorunlu protezlerde (kalp kapakçigi vb) Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminati’ndan karşılanmaktadır.

Ürün özel şartlarında belirtilen kapsamdaki; tedavisinin bir parçası olarak, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel tıbbı malzemeler Yardımcı Tıbbi Malzeme Teminatı’ndan karşılanmaktadır.

Evde Hemşire Bakım Giderleri, yılda 8 hafta ile sınırlı olmak üzere Hastane Hizmetleri teminatının ödeme yüzdesi ile aynı oranda karşılanmaktadır.

Yurt Dışı Hastane Hizmetleri Teminatı

Tedavinin Türkiye’de yapılamayacağı sağlık kurulu kararı ile belirlendiyse, poliçe limiti dahilinde yurtdışı hastane gideriniz poliçe teninat limiti dahilinde karşılanır. Yurt dışındaki tedavileriniz %80 oranında karşılanır.

Aile Planlaması Teminatı

Aile Planlaması teminatının kullanılmasına hak kazanılması durumunda annenin doğum için hastaneye yatışından, bebeğin taburcu oluşuna kadar gerçekleşen bebeğe ait tüm sağlık giderleri, annenin kalan Aile Planlaması limiti ve teminat yüzdesi dahilinde karşılanır ve bebeğin doğum tarihinden itibaren iki ay içerisinde sağlık bilgilerinin beyan edilerek priminin ödenmesi halinde bebek poliçeye dahil edilir. Bebeğinin doğuştan gelen hastalık ve sakatlıkları teminat kapsamındadır. İlk yıl istisnaları bu çocuklar için uygulanmayacaktır.

Sık tekrarlanan (doğum kontrol hapı, kondom vb.) aile planlanması yöntemleri teminat kapsami dışındayken, sık tekrarlanmayan aile planlaması yöntemleri [kısırlastırma (tüp ligasyonu ve vasektomi), spiral uygulaması (spiral ücreti dahil), implanon vb.] poliçenizde yazılı Aile Planlaması Teminatı Yıllık Limitinin % 20’sine kadar ve yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır. Aile Planlaması teminatı kapsamındaki tüm giderler, bu teminatın bir önceki yılda seçilmesi kaydıyla geçerli olup, teminata ilişkin giderler seçildiği ilk yıl kapsam dışındadır. Bu teminat poliçede çocuk kapsamında olan kişiler için geçerli değildir.

Ayakta Tedavi Teminatları

Doktor Muayene Teminatı : Bu teminatın seçilmiş olması kaydıyla doktor muayene giderleriniz, belirlediğiniz muayene başına limit ile ve seçilen teminat yüzdesi dahilinde karşılanır.

İlaç Teminatı : Bu teminatın seçilmiş olması kaydıyla, doktor reçetesinde belirtilen ilaç ve koruyucu aşı giderleriniz belirlediğiniz yıllık limitle karşılanır.

Teşhis Yöntemleri Teminatı : Bu teminatın seçilmiş olması kaydıyla, doktorunuzun gerekli gördüğü tahlil, röntgen, ultrasonografi, tomografi, MR gibi poliçe özel şartlarında detayı belirtilen teşhis yöntemleri giderleri, belirlediğiniz yıllık limitle güvence altına alınır.

Fizik Tedavi Teminatı : Bu teminat sadece seçilmiş olması kaydıyla Multi planda geçerlidir. Diğer planlarda poliçede belirtilen limit dahilinde kullanılmaktadır.

Tamamlayıcı Limitsiz Ayakta Tedavi Teminatı : Bu teminat bazı poliçe planlarında prim alınmaksızın Yurt İçi Hastane Hizmetleri paketine ek olarak verilmektedir. Doktor Muayene, İlaç, Teşhis Yöntemleri giderlerinin yıl içinde 10.000 TL’sini aşması durumunda, aşan bu kapsamdaki Türkiye’de yapılan tüm ayakta tedavi giderleri, sigorta yılı sonuna kadar limitsiz ve %100’lü olarak karşılanır.

Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü

Can Sağlığı poliçesi planlarında¸ ücretsiz olarak verilen bu teminat, koruyucu sağlık hizmetini amaçlayan, yaş ve cinsiyete göre değişen anlaşmalı aile hekimi muayene ve genel sağlık kontrolu tetkik giderlerini yıllık limit dahilinde kapsamaktadır.
3. Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlik Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT, Ürik asit, EKG, PA AC Grafi, Mammografi; 41 yaş üzerindeki kadın sigortalılara yılda bir defa yapılır.
Aile Hekimliği ve Genel Saglık Kontrolü teminatınızı kullanmak için Aile Hekimleri Listesinden, evinize veya işyerinize en yakın olan kurumu seçmeniz ve randevu alarak, Aile Hekimi’ne gitmeniz yeterli olacaktır.

Ferdi Kaza Teminatı
Sigortalının kaza sonucu yaşamını kaybetmesi veya kaza sonucu sürekli sakat kalması halinde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede belirtilen limitler dahilinde geçerlidir. Bu teminat, poliçede çocuk kapsamında olan kişiler için geçerli değildir.

Ücretsiz Teklif Al

Bilgilerinizi İletin, Teklifimizi En Kısa Sürede Bildirelim

allianze
groupama
bereket-sigorta
ergo-sigorta
ankara-sigorta
doga-sigorta
neova
unico-sigorta
nn-sigorta