Seyahat Sigortası

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI

1. Plan
Hastanede yatarak tedavi gerektiğinde, ameliyat için veya ameliyat olmaksızın hastaneye yatış ve çıkış dönemi içindeki tüm tıbbi araştırma, malzeme, yoğun bakım giderleriyle yatak-yemek, refakatçi, doktor, anestezi ücretleri ve kardiyak anjiyografi masraflarını teminat altına alıyor. Ayrıca hastanede yatarak veya yatmadan tedaviye yönelik küçük müdahalelerin (alçı uygulamaları, mide yıkama, koterazisyon, krioterapi gibi) giderleri de teminat kapsamındadır.

2. Plan (1. Plan teminatına ek olarak)
Ayakta tedavi olmanız yeterliyse yani tedaviniz hastanede yatmanızı gerektirmiyorsa doktor, ilaç, tahlil, ultrasonografi, mamografi ve fizik tedavi gibi tüm tedavi giderleriyle MR, tomografi, sintigrafi, ekokardiyografi, anjiyografik ve endoskopik araştırmalar, endoskopik biyopsi tedavi giderlerini limitiniz dahilinde Allianz karşılıyor.

Neler teminat dışında?

Tüm dünyada olduğu gibi mevcut rahatsızlıklar, kontrol amacıyla yapılan check-up gibi araştırmalar, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kaynaklanan rahatsızlıklar, AIDS, psikiyatrik ve estetik tedaviler, doğumsal ve yapısal bozukluklar ve yurtdışına seyahatinizle ilgili masraflar teminat dışındadır.

(Bu konudaki ayrıntılı bilgiler, Limitsiz veya Özel Sağlık Sigortası poliçenizdekilerle aynıdır.)

Neden Yurtdışı Sağlık Sigortası?

Limitsiz Sağlık veya Özel Sağlık Sigortanız varsa veya yeni yaptırıyorsanız, USD endeksli bu poliçeyi seçerseniz sigortanızın sunduğu teminatlar doğrultusunda, yurtdışındaki her türlü tedavi masrafınız karşılanıyor.

Limitsiz ya da Özel Sağlık Sigortanızın poliçe yenileme dönemi geldiğinde (eğer sigortanızı yeni yaptırdıysanız ilk 1 ay içinde) acentenize kararınızı bildirerek siz de bu büyük olanaktan yararlanabilirsiniz

Ücretsiz Teklif Al

Bilgilerinizi İletin, Teklifimizi En Kısa Sürede Bildirelim

allianze
groupama
bereket-sigorta
ergo-sigorta
ankara-sigorta
doga-sigorta
neova
unico-sigorta
nn-sigorta